Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

 Nama

 Jabatan

Kwintartiningsih Puspo Putri Ketua
Puji Rahayu Wakil Ketia I
Sri Widaryati, SH Wakil Ketua II
Ir. Suparjilah Sekretaris
Sri Paryanti, S. Ag. Sekretaris I
Wening Winarni Sekretaris II
Hj. Suprapdilah Bendahara I
Agni Rahayuningsih Bendahara II
Lia Rachmasari Ketua Pokja I
Esih Kurniasih Sekretaris
Suminah, S. Pd. Bendahara
Murajiyem Anggota
Pujimah Anggota
Siti Widianingsih Sri Yuhana Anggota
Martini Ketua Pokja II
 Supriyatmi Sekretaris
 Erni Wulandari Bendahara
Wartini Anggota
Umi Sartini Anggota
Binayu Utariningrum, SE Anggota
Sumardiyani Ketua Pokja III
Sayekti Rahayu, SH Sekretaris
Sri Setyaningsih Bendahara
Hayati Anggota
Sugiharsi Anggota
Tuminah Anggota
Wasilah Ketua Pokja IV
Sri Eko Wati Dyah Astuti Sekretaris
Waridah Bendahara
Anik Harjanti Anggota
Hj. Nursiti, SSIT Anggota